Lloguer

Després d’anys d’experiència com a administradors de finques, Meroño Roca li ofereix una gestió eficaç i rigorosa en l’administració de les seves propietats. Detallem alguns dels nostres serveis:

  • Selecció d’inquilins
  • Redacció de contractes de lloguer
  • Constitució i restitució de fiances
  • Cobrament de rebuts
  • Pagament de subministraments
  • Manteniment, reparacions i obres
  • Gestió d’incidències
  • Informes mensuals i comptes anuals
  • Assistència telefònica
  • Tractament de la morositat

Contacti amb nosaltres per a llogar la seva propietat